• info@parsdarou.ir

  • شماره تماس :70 - 77704061 021

اخبار سازمانی

مهر تایید بر سند تحول پارس دارو

 

 

 

 

در نشست بررسی سند تحول شرکت پارس دارو که با حضور نمایندگانی از شستا و تیپیکو برگزار شد، این سند مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پارس دارو، جلسه بررسی سند تحول این شرکت روز دوشنبه 15 آبان ماه، با حضور دکتر هادی ورزشکار مدیر برنامه‌ریزی راهبردی شستا، دکتر رضا مظفری مدیر مبادلات تجاری و اموربین الملل شستا و‌ مهندس مهدی‌زاده سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی راهبردی تیپیکو در سالن کنفرانس شرکت پارس دارو برگزار شد.

در این جلسه که دکتر سهیل سهیلی مدیرعامل، مهندس جمال شیرازی معاون مالی و اقتصادی و عضو هیئت مدیره، دکتر شیوا ابراهیمی سرپرست معاونت کیفیت و دکتر زینب رضارجب مدیر استراتژی و مهندسی صنایع شرکت پارس دارو حضور داشتند، دکتر سهیلی ضمن خوش آمد و معرفی اجمالی شرکت، گزارشی از عملکرد شرکت پارس دارو ارائه داد.

مدیرعامل پارس دارو در ادامه به بیان مهمترین چالش ها و موانع پیش‌روی صنعت و شرکت پارس دارو پرداخت.

در ادامه این جلسه، سند تحول و سند استراتژیک شرکت پارس دارو توسط دکتر رضارجب مدیر استراتژی و مهندسی صنایع این شرکت ارائه شد که مورد توجه و تقدیر مدیر برنامه‌ریزی راهبردی شستا و دیگر میهمانان حاضر در جلسه قرار گرفت.

لازم به ذکر است، سند تحول شستا در سه فاز 1ساله(تغییر)، دوساله (تحول) و ۵ساله (تعالی) با ۱۲راهبرد در این هلدینگ برنامه ریزی و اجرایی شده که این سند ارائه شده توسط شستا، در هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه نیز تهیه و به اجرا در آمده است.

در ادامه دکتر هادی ورزشکار مدیر برنامه‌ریزی راهبردی شستا و دکتر رضا مظفری مدیر مبادلات تجاری و اموربین الملل شستا نکاتی را در جهت بهبود این سند تحولی بیان کردند.

دکتر ورزشکار مدیر برنامه‌ریزی راهبردی شستا با اشاره به قدمت و یرساخت‌های مناسب شرکت پارس دارو گفت: پارس دارو از نظر تحقق بودجه یکی از شرکت‌های خوب زیرمجموعه هلدینگ دارویی شستا محسوب می‌شود.

دکتر ورزشکار در پایان بر توجه بیشتر به موضوع صادرات و ارزآوری در شرکت‌های دارویی زیرمجموعه شستا تاکید کرد.

بازدید از خطوط تولیدی و انبارهای شرکت پارس دارو پایان‌بخش این برنامه بود.

001001001

02

03