چشم‌انداز و ارزش های سازمانی

 

چشم انداز:

 شرکت پارس دارو در افق 1404 دارای جایگاه برتر در نظام سلامت کشور، خالق ارزش در قبال کلیه آحاد جامعه و دارای مزیت های رقابتی سرآمد و پایدار

 

ارزش های سازمانی: